Appelmerke

Det blir mulighet for å ta apelmerket/bronsje merket onsdag 9 juni klokken 18.00 Sted klubbens apel bane.
Dette er  spesielt tenkt til de som deltok på apel merke kurset. Men andre kan også  delta.