Bruks trening torsdag 10 juni

Skogs treninga i dag blir i Heggelia.
For vei beskrivelse kontakt :Viggo Meier, tlfnr: 92656459