SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SHK OG FDK

Samarbeidsavtale mellom SENJA HUNDEKLUBB (SHK) og Finnsnes Dyreklinikk
Følgende avtale er inngått med virkning f.o.m i dag 01.06.2010  t.o.m 01.06.2012
Finnsnes Dyreklinikk as  yter følgende fordeler til SHKs Medlemmer :

  • Fôravtale med Hill’s Hundefôr

Det gis 12,5% rabatt på Hill`s hundefòr. Dette administreres som klippekort, der hver 8. sekk er gratis.

  • Vaksinasjon og årlig helsekontroll / valpekontroll av hund

Det gis 25% rabatt på honorar

  • Tannpleie

Det gis 25 % rabatt på honoraret på tannpleie hund. (Sykdomstilstander i munnhulen eller tannkirurgiske tilfeller er ikke inkludert.)

  • Ultralyd

Det gis 100% rabatt på honoraret ved ultralydundersøkelse av tisper i forbindelse med drektighet.

  • Kurs – Foredrag

Etter ønske fra SHK eller forslag fra FDK stiller Finnsnes Dyreklinikk til rådighet klinikkens veterinærer for foredrag og eller kurs. Klinikkens veterinærer har forskjellige arbeids- og spesialiseringsfelt og foredragsholder velges ihh til kompetanse.

  • Bistand i forbindelse med arrangementer og lignende.

Finnsnes Dyreklinikk bidrar med premier og lignende til klubbens konkurranser.

  • Klubben tilbys innkjøpspris på profilert bekledning fra ønsket leverandør.

Da FDK ikke kjenner alle klubbens medlemmer, er det viktig at klubbmedlemmer selv gjør oppmerksom på at de er berettiget rabett. Klubben sender oppdaterte medlemslister med jevne mellomrom.
SHK yter følgende fordeler til FDK

  • Profilerer FDK på alle sine sine arrangementer

  • Profilerer FDK på sin internettside og på all bekledning kjøpt gjennom FDK

  • Gjør avtalen kjent for  nye og gamle medlemmer
Finnsnes Dyreklinikk                                                               Senja Hundeklubb