MH beskrivelse og funksjonsanalyse helgen 27. – 29. august 2010Arrangeres i Tromsø 27. – 29. August 2010
Dommere for helgen er:

Ola Valan og Johnny Johnsen
PÅMELDING

Bindende påmelding senest innen 13. august til:
* NORSK SCHÄFERHUND KLUB Avd. Tromsø og Omegn, Postboks 2475, 9272 Tromsø
Eller på mail til schafer.troms@klubb.nkk.no
PÅMELDINGSAVGIFTER
MH-beskrivelse og funksjonsanalyse          kr 800,-
NB! Påmeldingsavgift betales til bankgirokonto 4750 20 78050  OBS! Nytt kontonr
KONTAKTPERSONER
Berit Hansen           ( 77 65 00 05   / mobil 415 15834/ e-mail: beha2@online.no
Vi ønsker velkommen til en hyggelig hundehelg i Tromsø!