Medlems møte

Senja Hundeklubb avholder medlemsmøte mandag 23. august klokken 18.00 Sted: Finnsnes Dyreklinikkk
Møteplikt for styret og ledere for de ulike gruppene.
Saksliste.
Stevne i oktober
Uoffisiell utstilling
Foto konkurransen
Presentasjon av Arrak klær
Dugnad
Eventuelt
Alle medlemmer ønskes velkommen. Det blir enkel bevertning
Eva-Liz for styret