Styremøte den 26. juli 2010

Styremøte i Senja Hundeklubb den 26. juli 2010

Tilstede: Anne, Anita, Ann-Iren og Eva-Liz Aandal
Meldt forfall: Elin-Merethe, Lise og Isabell.

Sak 1 Gjennomgang av tinglysnings papir. (Gnr: 23 og Bnr: 108)Gjennomgått og godkjent

Sak2 Forsikring av klubbhus og utstyr. Anita henter inn tilbud. I første omgang i Sparebanken Nord Norge, da klubben har konto her.

Sak 3 Økonomi. Utsatt til neste møte. Årsak: Kasserer meldt forfall til møtet.
Vedtak: En ekstra styre representant skal ha tilgang til klubbens konto. (Dette er vanlig praksis i de fleste klubber/foreninger) Forslag på Anita. Enstemmig vedtatt.

Sak 4 Stevne 14-15 august. Foreløpig ingen påmeldinger. Kan bli avlyst.

Sak 5 Stevne i oktober
Anne og Anita ansvar for ”kjøkken”.
Ann-Iren skriver
Hele styret inkludert vara representantene skal være med og hjelpe til under klubbens arrangementer!
Leder for agility gruppa (Gøril) har ansvar for at alt er på plass til agility delen.
Leder for lydighet tar ansvar her. (Eva-Liz)
Når klubben arrangerer ulike arrangement, skal ledere for de respektive gruppene ta ansvaret. Men de har selvfølgelig muligheten til å delegere ansvar og arbeidJ Det er ikke forventet at de skal gjøre jobben alene.

Sak 6 Uoffisiell utstilling neste vår i samarbeid med Bardu Hund.
Lill Kristin Nilsen og Yvonne Andreassen er medlemmer i ”arbeids gruppe” for Bardu Hund. Eva-Liz og Anita har følere ute angående dommere. Anita tar initiativ til et møte for denne gruppa.
Foreløpig dato er satt til 11. juni 2011

Sak 7 Senja Hundeklubb avholder medlemsmøte mandag 23. august klokken 18.00 Sted: Dyreklinikken
Møteplikt for styret og ledere for de ulike gruppene.

Sak 8 Valpe kurs høst 2010
Avventer og hører hvem som kan være instruktør. Eva-Liz har lyst å være deltager denne gangen:)

I forhold til oppfølgingskurs/appelmerke har Margareth B hals sagt seg villig til å være ansvarlig instruktør på dette. Styret avventer tilbakemelding på dato fra instruktør før vi tar påmeldinger.

Sak 9 Eventuelt:
● Eva-Liz lager popup på hjemmesida for å minne medlemmene på å sende inn bilder til foto konkurransen.
● Elin Merete Kjærvik tok for en tid siden initiativ til en ”bytte dag”, vi avventer mer informasjon fra henne.
● Ann Iren informerte om Arrak hundefører klær. Hun tar ansvaret for en presentasjon på medlemsmøtet. Dette er et ledd i vårt samarbeid med Finnsnes Dyreklinikk.
● Forslag fra leder om å sette opp en prioritert ”vedlikeholds/arbeids plan” over klubbens bygg og område. Denne må samsvare med klubbens økonomi.
● Styret har fattet vedtak om at, når styrets leder holder kurs i klubbens regi skal klubben dekke kjøre utgifter. I forhold til leders øvrige utgifter som vervet tilsier, skal klubben gi kompensasjon ved å at leder ikke betaler påmeldingsavgifter til stevner og kurs i regi av Senja Hundeklubb.
Styrets øvrige medlemmer betaler 50 % av kurs og påmeldingsavgifter.

Referent: Anne Rokstad

Protokoll: Anita Finnset, Ann Iren Haldorsen og Eva-Liz Aandal


Foreløpig saksliste til medlemsmøtet.
Stevne i oktober
Uoffisiell utstilling
Foto konkurransen
Presentasjon av Arrak klær
Dugnad
Eventuelt