Medlemsmøte 23. august 2010

Medlemsmøte 23. august 2010


8 medlemmer og hele styret møtte.
Eva-Liz ønsket velkommen. Sa litt om det å bo langt unna selve klubben og samtidig inneha leder vervet. Anmodet valg komiteen til å ta det i betraktning ved neste valg av leder.
Hun etterlyste også ønsker/innspill fra medlemmene til de forskjellige gruppene. Dette kan være alt i fra ønsker om kurs til innhold i treninger osv.
Forslag om å ha en ”ide kasse*” ved klubben og dyre klinikken.
Sak1 Orientering om provisjon til klubben ved kjøp av ullmax produkter fra deres nett butikk. Marker støtte til Senja Hundeklubb i en rullegardin liste.
Sak 2 Stevnet i oktober. Yvonne Andreassen er dommer med hjelper. Ann Iren Haldorsen er skriver. Margareth Hals bestiller band til ruta.
Sak 3 Uoffisiell utstilling og lp/ag stevne neste vår. Anita informerte. Arbeids møte i oktober. Vi har fått leie kunstgress banen i Sørreisa. Arbeids gruppe vil gjerne ha ideer fra medlemmene.
Sak 4 Foto konkurransen
Vi har fått inn for lite bilder. Forslag om å bruke klubbens ”galleri”. Enstemmig enighet. Styret skal snart ha møte og velge ut egnede bilder for kalenderen.
Sak 5 Presentasjon av Arrak Outdoor. Ann Iren Haldorsen presenterte avtalen med dyreklinikken og klærne.  Frist for bestilling er satt til 15. oktober 2010. Info blir lagt ut på hjemmesida.
Sak 6 Dugnad?
5-6 måneder i året er klubbens bane/vei brukende. Hva må til for å drenere banen og veien? Nytt dekke? Løs ide myldring. Kan evn pukk med grus over være en løsning?
Bjørn Ståle Sørensen og Bernard Eriksen ser på dette. De er også dugnads ansvarlige.
Sak 7 Eventuelt
Leder beklager at klubben ikke har kapasitet til å kjøre med trenings ansvarlige alle dager. Skal vi ha en ansvarlig på hver trening? Evn en rullerende lite over ansvarlige?
Enighet om at de som er kommet litt lengre i trening er tilgjengelige. Men de skal likevel ha full anledning til å trene egen hund.
Klubben må prøve å fange opp de nye og ta i mot dem.
Informasjon til de av medlemmene som ikke bruker Internett?
Styret skal diskutere og ta stilling til en løsning for å nå frem til alle.
Forslag om å ha en info tavle på Finnsnes Dyreklinikk.
Sak 6b Årets drivjern og Årets hund?
Hver gruppe får diskutere hva, som skal ligge i bunnen for premiering. Medlemmene oppfordres til å sende inn forslag til årets drivjern. Det skal være noen som, har gjort en god innsats for klubben på ulike måter.
Møtet hevet kl. 20.02
Referent Anne Rokstad.