Nkk`s regler for vaksinering

Til NKKs medlemsklubber/forbund.
Pr 1/6-10 ble regler for vaksinasjon i pkt om ”Helsestatus” i fellesbestemmelsene for prøveregler endret, de nye reglene er nå tilpasset veterinære anbefalinger om vaksinasjoner.

Helsestatus.
Hunder må være vaksinert mot valpesyke og attest kunne fremvises.
– Hund under ett års alder: Hunden må være minimum 12 uker ved siste vaksinasjon.
– Hund over ett års alder: Hunden skal være vaksinert ved ca ett års alder (maksimum 12 måneder etter forrige vaksinasjon) og deretter skal siste vaksinasjon være utført for maksimum 3 år siden.
– Ved førstegangsvaksinasjon må det ha gått minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato.
– Vaksinasjonsattest utstedt av veterinær må medbringes til prøven og fremvises uoppfordret til arrangør.
Hund kan ikke delta dersom den er mer enn 28 dager drektig eller har valper under 56 dager.Endringen ble gjeldende fra 1/6-10 for samtlige prøveregelverk.