Bruks og LP treninger

Utover høsten vil bruks treningene på torsdager bli erstattet av lydighets trening kl. 18.00 ved klubbhuset.
Bruks treningene vil bli lagt til enkelte søndager. Kontakt Eva-Liz  (90202744) eller Viggo (92656459) for mer informasjon.