Årets hund innen bruks grenene

Årets hund innen agility,lydighet,redning,spor,rundering osv. Skal snart kåres:)
Opprykk,godkjenninger og cert gjelder som tellende.
Jeg må ha inn resultatene  snarest.
Utstillings gruppa har sendt inn sine forslag, så her henger vi etter:)
Mail resultene til: Eva-Liz
Årets hund blir kunngjort på årsmøtet. Det blir valgt 1 hund for utstilling og 1 samlet for bruks grenene.