Endring i tirsdags treningene

Hei
Da et av hovedmålene med  tirsdagenes miljøtrening er  at valper og “skeptiske” hunder, skal ha mulighet for å miljø trene under trygge rammer. Vil det heretter kun være valper og skeptiske hunder som får være løs i begynnelsen. Større hunder kan være på banen. Men da i band. Lengre ut i økta da de minste er ferdig, kan de som ønsker det, slippe sine hunder løs.Dette skal skje i dialog med trenings ansvarlig!
Eva-Liz, leder