Nye regler for reising med kjæledyr i 2012


Les mer på mattilsynets egne sider!Link:
Nye regler for reising med kjæledyr i 2012
Nå har det blitt lettere og billigere å reise med kjæledyr
Publisert: 02.01.2012   Sist oppdatert: 02.01.2012
Skal du ut og reise med kjæledyret ditt? Husk da at det ble innført nye regler for reising med hunder, katter eller ildere 1. januar 2012. De nye reglene gjør det enklere og billigere å ta med seg dyr inn i Norge, men bare hvis du forbereder deg skikkelig. Husk at det er du som har ansvaret for å sørge for at kjæledyret ditt har nødvendig ID-merking, ormekur og rabiesvaksine, før dere kommer til grensen. De nye reglene gjelder privat innreise med dyr til Norge.

Sett deg inn i reglene
Forutsetningen for å dra fordel av de nye reglene er at du gjør de nødvendige forberedelsene i god tid før du reiser. Tidligere måtte kjæledyret ditt stå ukesvis i karantene hvis det hadde oppholdt seg i enkelte land, før det ble sluppet inn i Norge. Dette var en ordning som var både upraktisk og dyr. Med de nye reglene slipper du karantene, men det gjelder bare for dem som har sørget for å ha alt i orden på forhånd.Å reise med kjæledyr er ingen enkel sak
Å ta med seg kjæledyr på tur til utlandet, er ikke bare enkelt. Det vet alle som har prøvd. Et komplisert regelverk og strenge krav møter alle som har tenkt seg lenger enn til Sverige.- Det er riktig at det er strenge regler for reising med kjæledyr, sier Solfrid Åmdal, seksjonssjef i seksjon for landdyr og helsepersonell i Mattilsynet. – Bakgrunnen for at vi har strenge regler for dette er at vi ønsker å hindre at farlige og smittsomme dyresykdommer kommer til Norge.- Det er ikke bare i Norge at dette er strengt, understreker Åmdal. – Reglene er strenge over hele Europa, og det er helt nødvendig. Det finnes noen dyresykdommer som også er svært farlige for mennesker. Rabies er en slik sykdom. Den er dødelig for mennesker. Norge er heldigvis rabies-fritt, og en av grunnene til det er at vi passer godt på at de dyrene som kommer til landet er vaksinerte, sier Åmdal.Det er Mattilsynet som har ansvaret for regelverket, og på våre nettsider finner du en detaljert oversikt over det nye regelverket fordelt på type kjæledyr og ulike typer land. De nye reglene gjelder for alle som tar en hund, katt eller ilder inn i Norge. Reglene er de samme uansett om du importerer et dyr fra et annet land, eller bare skal ta med deg kjæledyret ditt tilbake fra ferien. Alle dyr som har oppholdt seg i et annet land og skal hjem igjen til Norge må følge de kravene som gjelder for det landet dyret har oppholdt seg i. En viktig ting å huske på er at når du reiser ut av Norge og inn i et annet land, er det reglene i landet du reiser til du skal forholde deg til. På tilbakeveien er det reglene i Norge som gjelder, og de er ulike alt etter hvilket land du og dyret ditt har besøkt.Ulike land, ulike regler
Når du skal ut og reise med kjæledyret ditt, er det altså slik at det gjelder ulike regler for ulike land. Det er derfor viktig å sette seg godt inn i hvilke regler som gjelder for akkurat det landet du og kjæledyret ditt skal oppholde dere i.- Det er viktig for alle som skal reise med dyr at de er oppdatert på hvilke regler som gjelder for dem og deres dyr, sier Solfrid Åmdal. Vi i Mattilsynet anbefaler derfor alle å gå inn på våre nettsider i god tid før reisen og finne ut hva som gjelder for det landet de skal til. Dette gjelder også for dem som importerer et eller flere dyr fra andre land til Norge. Jeg understreker også at dette ikke er noe dyreeier kan gjøre i siste liten. Det kan ta lang til å gjøre et dyr klar til innførsel til Norge.
Det nye regelverket stiller ulike krav til hvilke forberedelser du må gjøre, avhengig av hvilket land dyret oppholder seg i før det kommer inn til Norge. Sverige og Norge er begge rabiesfrie land og har egne regler for kryssing av grensen med kjæledyr. Disse reglene er mindre omfattende enn de kravene som gjelder andre EU/EØS-land og såkalte listeførte land. Et listeført land er land som har en registrert strategi som tilfredsstiller EU sine krav for bekjempelse av rabies. Oversikten over hvilke land dette er, og hvilke regler som gjelder for disse, finner du her på våre nettsider.
Strenge regler for land uten EU-godkjent rabiesbekjempelse 
De strengeste reglene gjelder for innførsel av dyr som har oppholdt seg i land som ikke er i kategorien “EU/EØS”, og som heller ikke står på listen over listeførte land.
Under tidligere regelverk var det påkrevet at disse dyrene måtte stå i karantene når de kom til Norge. Karantenetiden var lang og kostbar. Med de nye reglene er ikke dette lenger nødvendig. Den tidligere karantenetiden erstattes nå av at dyret har gyldig ID-merking, veterinærattest med dokumentert ormekur, samt rabiesvaksine med antistoffkontroll. Antistoffkontrollen må gjøres minimum 30 dager etter vaksineringen, og det er en ventetid på minimum 90 dager etter datoen for antistoffkontroll. Når alt dette er i orden, skal det utstedes veterinærattest fra en offentlig veterinær som bekrefter at alle kravene for innførsel til Norge er oppfylt. Det nye er altså at du nå må vaksinere dyret ditt og ta blodprøvekontroll, men du tar ventetiden før reisen, og ikke i en karantene ved innreise til Norge.
Egne regler for reiser fra Sverige 
For alle som reiser fra Sverige inn i Norge blir det foreløpig ingen endring i reglene. Det er i dag krav om at katter og hunder som har vært i Sverige skal behandles mot revens dvergbendelorm, og at behandlingen skal dokumenteres av dyreeier i en egenerklæring. Det er varslet at det i løpet av året også vil komme krav om både gyldig ID-merking og kjæledyrpass for dyr som har oppholdt seg i Sverige.
– Vi anbefaler alle dyreeiere å skaffe dyret sitt gyldig ID-merking og pass først som sist, selv om man ikke skal lenger enn til Sverige, sier Solfrid Åmdal. – Det er varslet at disse kravene kommer i løpet av 2012, så det kan være greit å være forberedt. Med ID-merking og pass blir dyrene lettere å identifisere, og det vil også gjøre at grensepasseringen går fortere og lettere for alle parter.
Skal du reise med flere enn fem dyr?
Hvis du skal ut på reise og planlegger å ta med deg flere enn fem dyr, er det egne regler som gjelder, men også her gjelder prinsippet om å forberede seg godt, i god tid før avreise. Dette kan for eksempel være aktuelt for deg som driver med hundekjøring. Hvis du reiser med mer enn fem dyr, skal dyrene følges av et helsesertifikat som er utstedt av en offentlig veterinær, i tillegg til pass. Dyrene må undersøkes av en autorisert veterinær i løpet av 24 timer før den offentlige veterinæren utsteder helsesertifikatet. Helsesertifikatet er gyldig for flere reiser i 4 måneder, eller til rabiesvaksinasjonen har utløpt. Du trenger ikke foreta nye helseundersøkelser så lenge helsesertifikatet er gyldig.
Hold deg oppdatert på mattilsynet.no
For oppdaterte regler for reising med kjæledyr, se våre nettsider. Her finner du også oversikt over hvilke land som er EU/EØS-land, hvilke som er listeførte, og hvilke som er ikke-listeførte. Lurer du på noe om regler for kommersiell innførsel av dyr, dyr som reiser uten følge, regler for reiser med flere enn fem dyr og hvilke konsekvenser det får hvis du ikke følger regelverket? Alt dette finner du informasjon om her på våre nettsider (følg lenke til høyre).
Har du spørsmål? Ring Mattilsynet på tlf. 06040.