Saker til styremøte og årsmøtet

Har du en sak du vil skal bli tatt opp?
Styremøte blir  23.01.12. Hvis noen har saker til styremøtet og  årsmøtet kan de sende det til! gobjoh2@gmail.com