Siste frist for innsending av 2011 resultater

Årets Hund 2011, i bruks og utstilling. Medlemmene får en frist til 23.01.12. til å sende inn resultatene.
Det blir kåret en vinner for bruks og en for utstilling.Vinnerne blir offentliggjort på årsmøtet.

Legg inn en kommentar