Årsmøte for 2011

Årsmøte for 2011
Årsmøtet blir tirsdag 20.03.12. Sted Senjastua, møterom 2. etasje.
Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 28.02.
Mer info vil komme fortløpende på hjemmesida.
Styret