Dagsorden (saksliste), aktivitetsplan og årsmelding/beretning!

Årsmøte Senja Hundeklubb
Tirsdag 20. mars 2012 kl 1900. Sted: Senjastua, 2. etasje
Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av referent
 3. To til å underskrive protokollen
 4. Årsberetning for klubben
  1. Årsmelding for lydighet/bruks
  2. Årsmelding for agility
  3. Årsmelding for utstilling
 5. Gjennomgang av nye vedtekter fra NKK
 6. Æresmedlem
 7. Aktivitetsplan 2012
 8. Regnskap/budsjett
 9. Valg
  1. To styremedlemmer
  2. Tre varamedlemmer
  3. To revisorer med vara
  4. Valgkomité ett medlem for to år

Årsmøte slutt
Bevertning: enkel servering

 
 
 
 
Last ned  under [wpfilebase tag=file id=9 /]
Last ned  under [wpfilebase tag=file id=8 /]
Last ned  under[wpfilebase tag=file id=7 /]
Last ned under[wpfilebase tag=file id=10 /]
Last ned  under[wpfilebase tag=file id=11 /]
Last ned  under[wpfilebase tag=file id=12 /]