Årsmøte

Årsmøte for 2012

Årsmøte for Senja Hundeklubb blir 12. mars 2013. Sted: Finnsnes Ungdomsskole, Skolegata 16.
Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest 11. februar 2013.
Mer info vil komme fortløpende på hjemmesida.

Styret