Årsmøte Senja Hundeklubb

Årsmøte Senja Hundeklubb
Tirsdag 12. mars 2013 kl. 1900. Sted: Finnsnes Ungdomsskole, Skolegata 16
Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av referent
 3. To til å underskrive protokollen
 4. Årsberetning for klubben
  1. Årsmelding for lydighet/bruks
  2. Årsmelding for agility
  3. Årsmelding for utstilling
  4. Årets hund
   1. Bruks
   2. Utstilling
   3. Aktivitetsplan 2013
   4. Regnskap/budsjett
   5. Valg
    1. Leder for to år
    2. Nestleder for ett år *
    3. Et styremedlem for to år
    4. Tre varamedlemmer
    5. To revisorer (en vara)
    6. Valgkomité ett medlem for to år

* Normalt 2 år, men pga at leder gikk fra nestleder til leder, og ny nestleder kom inn, endrer vi dette i år for å unngå at leder og nestleder kommer på valg samme år.
 
Årsmøte slutt
Bevertning: enkel servering
 [wpfilebase tag=file id=19 /]
[wpfilebase tag=file id=20 /]
[wpfilebase tag=file id=21 /]
[wpfilebase tag=file id=22 /]
 

Legg inn en kommentar