Hilsen fra ny leder i Senja Hundeklubb

 
Etter gårsdagens årsmøte i klubben har jeg tatt over ledervervet etter dyktige Gøril Johanssen. Takk for tilliten 🙂  Jeg skal forsøke å passe sporene Gøril har startet å tråkke opp, og håper å gjøre meg tilliten verdig. Samtidig vil jeg takke Gøril og de avtroppende styremedlemmene for den innsatsen de har lagt ned i sin periode. Vi er en klubb i positiv utvikling, takket være innsats fra foregående styre 🙂  La oss sammen jobbe for å fortsette i samme retning!
Kort om meg: Er 1972-modell. Ihuga hunde-menneske fra 1984. Utdanna veterinær, jobber i Mattilsynet. Flytta til Finnsnes i februar 2006. Har 2, snart 3, flotte unger. Har 2 hunder og driver nå aktivt med lydighet og bruks/redning, og har prøvd meg litt på gjeting (det skal vi gjøre mer!). Med tidligere hunder også vært aktiv innen utstilling og agility.  Samboer med en jeger og hans fuglehund.
Sammen med meg har jeg et flott styre med engasjerte og positive medlemmer som brenner for aktiviteter med hund og klubbens liv og utvikling.  Denne gjengen består av styremedlemmene  Ann Iren Haldorsen, Marte Finnvik Solli, Tine Hanssen og Lena Martinsen og vara-medlemmene Ida Ottemo (1.vara), Hilde Sjursnes og Marlen Blindheim. Et skikkelig Dreamteam!! Jeg gleder meg masse til å jobbe sammen med dere  🙂
Til sammen utgjør styret klubbens hjerte 🙂 . Men alle vet at en kropp ikke fungerer optimalt av hjertet alene… Alle delene må engasjeres og være aktive. Mitt mantra er at medlemmene ER Senja Hundeklubb, og at vi medlemmer får den klubben vi fortjener utifra den innsatsen vi legger til grunn. Alle har vi et kollektivt ansvar for klubben vår! Styret er viktig, som klubbens hjerte, men det må være kommunikasjon mellom styret og de andre organene dersom klubben skal fungere som ETT. En stor utfordring for en klubb som oss er at vi skal favne et utvalg av svært ulike interesser innen aktiviteter med hund. For et ihuga brukshund-menneske er det vanskelig å sette seg inn i hva som engasjerer utstillingsfolk og handlere, og omvendt. Derfor må vi snakke i lag for å skape arenaer hvor vi kan møtes og utveksle ideer om hva VI MEDLEMMER ønsker oss av klubben OG hva vi selv kan BIDRA med! Med det påtroppende styret håper jeg at alle gruppene i klubben skal få god mulighet til å kommunisere inn mot styret med sine ønsker.
Innen kort tid vil det nye styret holde sitt første styremøte og konstituere seg (dvs fordele oppgaver og ansvar). Etter møtet vil vi legge ut en nærmere presentasjon av styremedlemmene.
En av sakene styret starter med å se på er plan for årets aktiviteter. Årsmøtet har laget et forslag til aktiviteter, men denne er ikke konklusiv eller bindende. Her er det fritt frem for ønsker og initiativ. Ta dette som en utfordring! 🙂 Særlig ønsker vi oss forslag til aktiviteter og arrangementer på tvers av gruppe-aktivitetene; for eksempel tema-foredrag (førstehjelp, ernæring, adferd…) eller sosiale arrangementer (felles tur, grilling på klubben…)
Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven! 🙂
Hilsen Margareth