Oppfordring til forslag om aktiviteter

 
Oppfordring fra styret:
Vi ønsker oss gode forslag på aktiviteter for 2013 fra medlemmene i klubben. Hva ønsker du/dere av aktiviteter i år? Kanskje har du noe du har lyst til å dele eller bidra med? Særlig ønsker vi forslag på aktiviteter på tvers av gruppeaktivitetene i klubben – Ting vi kan gjøre sammen!
Innkomne forslag behandles sammen med årsmøtets liste over forslag i styremøte 25.04.2013, og forslagene bør være oss i hende innen da.
Det trekkes ut en fin premie blant de innkomne forslagene!
Send ditt forslag til: mabha.privat@gmail.com
 

Legg inn en kommentar