Brukskurs planlegges

Vi holder på å få i stand et bruks kurs med instruktør Gunn-Anita Fossli. Eneste helgen hun hadde ledig, var samme helg, som NKK i Tromsø. Ergo vil det gå over 20 timer fordelt på kveldstid. Kurset vil inneholde bruks lydighet og spor/rundering etter hva deltagerne ønsker. De ekvipasjene, som får plass må ha tenkt over hvilke problemstillinger, de har på forhand. Evn om det er ny innlæring. Det vil kun bli 6 plasser med hund. Kurset vil ha oppstart relativt snart. Kommer tilbake med mer info.

Bruks
I Norge konkurreres det i to forskjellige grener, spor og rundering. Rundering vil si at hunden finner mennesker (figuranter) i skogen.
Hver konkurransegren er delt inn i fire klasser kalt A, B, C, og D. Klasse D er lavest, og man rykker oppover i klassene ved å oppnå en viss minste poengsum. Hundene må være minst 12 måneder før de kan starte, og hunder født etter 30. juni 2002, å dessuten ha bestått karaktertest.
 
Hver klasse består av 2 deler. Lydighetsdelen er lik uansett om man konkurrerer i spor eller rundering. Spesialøvelsene varierer derimot fra gren til gren. I klasse D og C er budføring med i begge grener, og i klasse B og A er feltsøk med i begge grener. Lydighetsøvelsene i de lave klassene er ganske like de som er i NKKs lydighetsprogram. Oppover i klassene kommer det inn andre øvelser som kryp, hals, tungapport og stigeklatring.
 
 
Kilde
NKKs blad Hundesport.

Legg inn en kommentar