Brøyting av banen

Til alle medlemmer av Senja Hundeklubb

Styret hadde et møte 05.11.13 for å komme med et utspill angående situasjonen med brøyting den kommende sesongen.
Etter å ha gått gjennom forslag og ønsker fra medlemmene, samt økonomiske aspekter i klubben har vi kommet frem til en løsning vi mener er fornuftig.
Vi foreslår en maksgrense pr sesong på brøyting på 10 000kr (tilsvarer 17 brøytinger). Overstiging av denne summen anser vi som økonomisk ufornuftig med tanke på fremtidige planer for investeringer i klubbanlegget.
Vi viderefører ordningen fra i fjor og oppfordrer til god planlegging av hver enkelt trening.

Disponeringen av brøytingene kan være:
– Alternativ 1: Kun ved behov, sjekkes og avtales før treninger
– Alternativ 2: En fast ukedag + ved behov.

Gi tilbakemelding på hvilket alternativ du stemmer for.

Ved dårlige føreforhold på banen oppfordres medlemmene i år som i fjor, til å bruke andre arenaer vi har tilgjengelige, som f.eks Heimlymyra (Finnsnes), området utenfor NAF (Finnfjordbotn) og utenfor biltilsynet (Finnfjordeidet).

Vi ønsker gjerne kommenterer og innspill til dette, disse rettes til styret pr e-post (mabha.privat@gmail.com) innen 24.11.13