TRENINGSSAMLING I VINTER?

Styret ønsker tilbakemelding på om det er interesse for å arrangere ei treningssamling i klubben nå i vinter.
Samling er vel særlig aktuelt for lydighetsfolket, men utstillingsgjengen vil kanskje også være med?
Styret foreslår ei samling første helga i februar(?????)
Tidspunkt for samlinga er avhengig av at lokale er tilgjengelig. Evt kan det være aktuelt med ei ny samling senere(????)
Vi er så heldige å disponere KOA-hallen, og ei vintersamling der hadde sikkert vært trivelig. Eller er det innspill på alternative steder?
Vi har tidligere god erfaring med å arrangere samling uten å leie inn instruktør eksternt, og har disponert samlinga utfra ønsker og behov hos deltagerne. Dette gjør oss økonomisk fristilt, og gir oss fleksibilitet.
MEN: vi er avhengig av at klubbens gode krefter vil hjelpe til med koordinering og arrangering av samlinga, sammen med styret. For at ressurspersonene skal føle seg verdsatt for innsatsen foreslår styret at deltagerne betaler en sum (feks 200-, kroner) og at den/de som koordinerer/arrangerer samlinga mottar en godtgjørelse fra dette.
FRIST FOR INNSPILL 1. DESEMBER
Innspill kan fremmes som kommentar til denne posten på FB, eller i e-post til Margareth; mabha.privat@gmail.com

Legg inn en kommentar