Styremøte SHK 16.01.14

 
Tilstede: Ann Iren, Margareth, Tine, Ida, Hilde, Marte, Marlen
Meldt frafall: Lena
 
28/13                        Oppsummering fra tidligere møter:
–        Gummimatter: Ble undersøkt litt rett etter forrige møte, Ida har funnet pris på matter med 1m bredde. Matten brukt på LP-kurset tilhører Gøril/Arild, og tilsvarende matter er ikke tilgjengelig. Matten som kjøpes inn, bør være flyttbar, 2m bredde blir for uhåndterbart å flytte i vanlig personbil. Tas opp på medlemsmøte.
–        KOA: Gøril er nøkkelperson. Kontrakten er signert, årlig rundvask er presisert.
–        Vesterfjell Bygdelag: Ida informerer om at det er skrevet kontrakt for disponering. Avgift for leie blir dekket av deltakeravgift som samles inn i løpet av hele året. Foreløpig satt til 30 kr pr trening, Ida fører regnskap for dette.
–        Bindende påmelding kurs: Ingen tilbakemelding fra forrige referat, informeres om saken på medlemsmøtet.
–        Banen (Brøyting): Etter høring angående brøyting samt styrets vurdering lander vi på torsdag som fast brøytedag. Videre informering på medlemsmøtet. Beskjed til brøyter at vi ønsker banen brøytet hver torsdag, dersom det er mer enn 10 cm snø. Tine formidler beskjed til brøyter. Brøyting utenom fast brøytedag tas opp med styret (treningssamlinger mm.)
–        Strøm til banen: Hilde ber SL Installasjon ta kontakt med Troms Kraft. Informeres om dette på medlemsmøtet.
–        Presenning: Marlen undersøker om muligheten for å kjøpe via hennes jobb.
–        Brønnøysundregisteret: Ann Iren har forsøkt å endre det som står oppført, men på grunn av omstendelige regler fra Brønnøysundregisteret, lot det seg ikke gjøre på en lett og enkel måte. Dette tas opp som egen sak på årsmøtet.
–        Barn og hund: Ida har hatt flere barn med på utstillingstreninger, men utover det har det ikke blitt planlagt andre aktiviteter. Vi avtaler møte for å lage skisse for opplegg, inkludert reglement. Første runde: “Hva vil det si å ha hund?”. Tine sender møteinnkalling.
 
 
29/13                        Medlemsmøte:
–        Dato for medlemsmøte: tirsdag 11. februar.
–        Saker så langt: tepper til innendørsbruk, kurspåmeldinger, brøyting, vedlikehold av banen, strøm til klubbhus, vedlikehold kontainer, barn og hund, åpen dag, årets hund-regler.
–        Valg av LP/bruksansvarlig; medlemmer kommer med forslag før valg.
–        Innkalling: Dato sendes ut så snart som mulig, medlemmer oppfordres til å sende inn forslag til aktuelle saker. Send inn til Ann Iren (annilopez87@hotmail.com) Frist 24. januar, saksliste kommer rett etter at fristen går ut.
 
29/13                        Årsmøte 2013
–        Dato for årsmøte: tirsdag 18. mars.
–        Sted: Finnsnes Dyreklinikk (mulig at dette endres)
–        Valg: Margareth utarbeider bestilling til valgkomiteen
–        Årsmeldinger for alle grupper og klubben totalt. Ann Iren skriver for agility. Tine skriver for økonomi. Be Eva-Liz om å skrive for bruks, den tiden hun var kontaktperson.
–        Årets hund – vi ønsker kandidater, regnes ut basert på resultater for 2013.
–        Regnskap
–        Budsjett (eget budsjettmøte før årsmøtet)
–        Ann Iren sender e-post til Folkebladet, viser til hjemmesiden for mer info.
 

Møtet avsluttet kl 21.00

Ann Iren, referent