Presisering av krav til vaksinering:


Senja Hundeklubb minner om gjeldende regler for vaksinering av hund.
Formålet for klubben vår er å fremme et helsebringende og sunt hundehold, for både to- og firbeinte.

Vi er en liten hundeklubb, og for de mest aktive medlemmene som deltar på ulike prøver, utstillinger og arrangementer gjennom året er nok vaksinasjonsreglene en selvfølge. Men vi ser behov for å minne om at regler for at hunden skal være vaksinert i henhold til NKKs regler gjelder for alle som deltar på de organiserte treningene klubben, også de som ikke har startet å konkurrere enda (eller ikke har tenkt å konkurrere).
I henhold til NKKs regler gjelder følgende:

(http://web2.nkk.no/wp-content/uploads/2012/02/Utstillingregler-1-3-2013-versjon2_april-siste1.pdf)
3.4 Vaksinasjonsregler
Hunder må være vaksinert mot valpesyke og attest kunne fremvises.
‐ Hund under ett års alder: Hunden må være minimum 10 uker ved siste vaksinasjon.
‐ Hund over ett års alder: Hunden skal være vaksinert ved minst 10 måneders alder og deretter skal siste vaksinasjon være utført for maksimum 3 år siden.
‐ Ved førstegangsvaksinasjon må det ha gått minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato. Kontroll på at gjeldende innførsels‐ og vaksinasjonsbestemmelser er fulgt kan forekomme.
Det anbefales at deltagende hunder også er vaksinert mot parvovirusinfeksjon og parainfluensa (kennelhoste).
Ved klubbens treninger og arrangementer deltar hunder i ulik alder og kondisjon. Derfor understrekes behovet for at hundene er vaksinerte både for valpesyke, parvo og kennelhoste. De to sistnevnte opptrer sporadisk i hundemiljøet, og kennelhoste kan opptre flere ganger i løpet av et år. I Norge har valpesyke vært veldig sjelden, men nylig er det påvist et tilfelle (http://www.vetinst.no/Nyheter/Valpesjuke-for-foerste-gang-paa-40-aar ). Felles for alle sykdommene er at de rammer hardest for de hundene som er svake eller reduserte pga alder (valp/gammel), sykdom eller annet. Vi har et felles ansvar for å opprettholde en god hundehelse i miljøet.
Skal du reise utenlands med hunden din gjelder egne regler for vaksinering mm. Husk at det er du som hundeeier som ansvarlig for at disse reglene oppfylles.
 

2 hendelser på “Presisering av krav til vaksinering:”

Stengt for kommentarer.