Agenda medlemsmøte 11.02.2014

Tid/sted; Mattilsynet, Storgata 46 på Finnsnes, kl 19.00;

 • – Velkommen
 • – Orientering fra styret;
 • Tepper til innendørstrening
 • Kurspåmeldinger
 • Brøyting
 • Vedlikehold / forbedring av banen, conteineren og klubbhuset
 • Rekruttgruppe
 • – Til diskusjon;
 • Treningene fremover; planer og ønsker
 • Hvor, når og hvem gjør hva?
 • Treningssamling?
 • Bruk av FBsida; nettvett
 • – Valg av LP/ bruksansvarlig
 • Innkomne forslag
 • – Åpen post / Eventuelt
 • Fritt frem!