Klubben trenger instruktører

Har du lyst til å ta NKK Instruktørkurs Trinn 1?
Det arbeides med å få til et kurs i løpet av  vinter/vår 2015. Mer informasjon finner du på NKKs  info her
Dersom du ønsker å delta på NKK sitt  instruktørkurs, kan du gjerne gi oss et hint allerede nå. (Bruk skjemaet nede på siden) Kurset må ha minimum 6 deltagere for å gjennomføres. Du kan velge å dekke kostnadene selv. Men klubben har også anledning til å dekke kostnader i forbindelse med instruktørutdannelse.
Retningslinjene, for dekning av kostnader er som følger:
 

  • Må avholde minimum tre kurs for klubben, mot betaling
  • Kostnaden dekkes først når krav for å bli bemyndiget er oppfylt.
  • Må ha vært medlem i klubben min 1 år
  • Må sende søknad som behandles på styremøte
  • Styret står fritt til å innvilge eller avslå søknader

Vi oppfordrer også interesserte i nærliggende klubber til å søke plass på kurset.  🙂 
[si-contact-form form=’6′]