ÅRSMØTE 2014

ÅRSMØTE 2014

Årsmøte for Senja Hundeklubb vil avholdes 24.03.15. Sted: Finnfjordeidet, SHK’s klubbhus. Kl. 19.00.
Saker til årsmøtet kan sendes til senja.hunde@klubb.nkk.no. Må være styret i hende senest 10. februar 2015. Det samme gjelder forslag til valgkomiteen på kandidater til styret.

Forslag til valgkomiteen sendes til: eva-liz@soltrollet.com
Mer info kommer på hjemmesida.

Styret.