Styremøte, 21.10.14

Styremøte, 21.10.14
Senja Hundeklubbs klubbhus, 1900
 
Forslag til dagsorden:
 

  1. Oppmøtte:

– Hilde, Hanne, Lena, Ida, Marlen
 

  1. Godkjenning av innkalling:

– Godkjent, men det kommer innspill om at det ikke har vært utsendt saksliste i forkant.
 

  1. Valg av møteleder og referent:

– Hilde Sjursnes og Ida Ottemo
 

  1. Håndtering av problematikken rundt VK, våre vedtekter

– Etter videre undersøkelse har VK besluttet og ikke trekke seg,  og skal da fortsette sin jobb med valget. Leder tar kontakt med leder VK, og informerer om riktig fremgangsmåte for arbeid i VK.
Vi er innforstått med at det kan være vanskelig, men vi ber om at dere forsøker og finne flere kandidater for valg til styret.
 

  1. Årsmeldinger

– Bruks/lydighet,  utstilling, ag og styrets årsmelding.
Regnskap, revisors beretning og tidsfrister.
 

  1. Instruktørutdanning, økonomisk støtte.

– Marlen skal sende styret i SHK en søknad når hun har kommet halvveis i utdanningen sin, om å få dekket deler eller hele kostnaden for instruktørkurs, trinn 1.
 

  1. Inntekter i år

I år har klubben i hovedsak kun hatt medlemsinntekter, og relativt mye utgifter.
 

  1. Forsikring

– Leder tar kontakt med sparebank1 og får oppdatert SHKs forsikringsinformasjon mtp at klubbhuset har fått lagt inn strøm.
 

  1. Eventuelt

– Leder informerer om at hun har gitt Eva Liz Aandal tillatelse til å kjøpe inn diverse utstyr til bruksgruppen, og gitt brukshund gruppen klarsignal til å søke stevne våren 2015.
– Styret ønsker og kjøpe et  kjøleskap, brukt, til en rimelig penge.
– Lena skal lage en facebookgruppe/side med nøkkeltråd.
– På styrets lukkede side må vi slette alt som omhandler andre personer, før det legges til nye brukere.
– Trivselskomite, Senja Hundeklubb, Marlen og Lena jobber med dette.
– Vi ønsker oss en ny, mer brukervennlig hjemmeside
 
Møtet hevet klokken 20.30