Styremøte, Senja Hundeklubb, 18.11.14

Styremøte, Senja Hundeklubb, 18.11.14
Klokken 18.30
 
Oppmøtte:
Hilde, Lena, Ida, Marlen og Hege
 
Saksliste:
 

  1. Godkjenning av innkalling

Godkjent
 

  1. Valg av møteleder og referent

Ida på begge sider
 

  1. Styremedlemmer og deres adferd utad:

Styremedlemmer er på mange måter klubbens ansikt utad, og SKAL til enhver tid oppføre seg slik at de fremmer hundesaken og klubbens interesser.
Det er slik at vi er valgt av klubbens medlemmer til å sitte i et styre og jobbe for å fremme klubben, dens aktiviteter og hundesaken. Styremedlemmer må være bevisst sin rolle og ansvar.
 

  1. Klubbens økonomi:

Hege informerer om at hun har kontroll, og fører regnskapet frem mot nyttår, slik at det kan oversendes revisor i begynnelsen av januar.
 

  1. Styrets sammensetning:

Hanne Hartvigsen har trukket seg fra styret, og vi er nå nede på 5 medlemmer, pluss Margareth som kan innkalles som vara.
Hilde er fungerende leder, Hege er kasserer, Lena sitter som sekretær og Ida og Marlen er styremedlemmer.
Vi vedtar å sitte frem til årsmøtet neste år.
 

  1. Årsmøte:

Vi planlegger å avholde årsmøte i løpet av mars måned.
 

  1. Eventuelt:

-Mestvinner liste, SHK.
Vi kårer mestvinnende tispe og mestvinnende hannhund som får premie. I mestvinnerbruks deles det fremdeles ut premie til beste hund.
-Marlen informerer om at det har kommet en forespørsel fra brukshundgruppen til henne om hun kan stå ansvarlig for en lydighetscup som skal arrangeres iløpet av vinteren, i samarbeid med NTBK, og en del andre klubber.
Fungerende leder har tidligere fått forespørsel om vi kunne tenke oss å være med på et samarbeid, men har da svart at pr nå har ikke klubben kapasitet til å inngå en slik avtale. Dette står fortsatt fast.
 
Møtet hevet klokken 20.30.