Styremøte, Senja Hundeklubb, 19.01.15

 
Styremøte, Senja Hundeklubb, 19.01.15
Klokken 19.00
 
Oppmøtte: Hilde, Marlen, Ida og Lena
Meldt frafall: Hege
 
Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling

Godkjent
 

  1. Valg av møteleder og referent

Hhv. Hilde og Lena
 

  1. Stevne i Tromsø 2015

Klubben skal arrangere to stevner i Tromsø i 2015 i fellesskap med Tromsø Hundeklubb, 02.05.15 og 03.10.15. Det har vært litt problemer med kommunikasjon innad i klubben og klubbene imellom. Ida tar kontakt med leder i THK, og forsøker å opprette kontakt med rette vedkommende der.
 

  1. Årsmelding/plan

Årsmøtet legges til 24.03.15 kl. 19.00 i SHK’s klubbhus. Alt i rute i forhold til det.
Årsplan utsettes til neste styremøte.
 

  1. Søknad(er) for dekning av kommende instruktørkurs høst 2015

Styret forholder seg til det vedtaket som er gjort på tidligere styremøte, ved innkommet søknad om dekning/støtte. Klubbmedlemmer kan søke underveis i kurset, og søknaden behandles da.
 

  1. Personkonflikter innad i klubben

Styret skal ved en senere anledning utarbeide retningslinjer for håndtering av personkonflikter innad i klubben.
 

  1. Eventuelt

– Manglende referat fra de to siste styremøtene. Legges ut snarest.
-Retningslinjer for Bruksansvarlig. Marte Solem har etterlyst klarere retningslinjer for hennes rolle som Bruksansvarlig i SHK. Dette ønsker styret å få innspill på fra klubbens medlemmer, og vil utarbeides ved en senere anledning.
 
Møtet hevet kl. 21.45.