Styremøte, Senja Hundeklubb, 05.02.15

Styremøte, Senja Hundeklubb, 05.02.15
Klokken 19.30
 
Oppmøtte: Hilde, Marlen, Hege og Lena
Meldt frafall: Ida
 
Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling

Godkjent
 

  1. Valg av møteleder og referent

Hhv. Hilde og Lena
 

  1. Økonomi

Hege har kontroll på regnskapet. Mangler noen bilag, purrer på de snarest. Hun jobber med budsjett for 2015.
Det er ikke inngått avtale med strømleverandør enda. Hege bestiller hos Ishavskraft snarest. Det blir vanskelig å sette en fast dato for avlesning, vi oppfordrer alle til å ta ansvar for å lese av når månedsskiftet nærmer seg og melde fra til Hege. Ved manglende avlesning vil målerstanden stipuleres.
 

  1. Medlemsmøtet

Flyttes til søndag 15.02.15 kl. 14.00, i håp om at det passer bedre for de fleste i ei helg.
 

  1. Årsmøtet

Leder ber klubbens gruppeansvarlige skrive årsberetninger for sine respektive grupper.
 

  1. Aktivitetsplan 2015

Styret setter opp et forslag til aktivitetsplan for påtroppende styre.
 
 
Møtet hevet kl. 22.00.