Styremøte SHK 15.03.15

 
Kl 19.00
Oppmøtte: Marlen, Ida, Hege, Hilde og Lena
 
Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling

Godkjent

  1. Valg av møteleder og referent

Hhv Ida og Lena

  1. Kursregnskap

Hege forbereder kursregnskap før årsmøtet, da styret har fått forespørsel om det fra et av klubbens medlemmer.

  1. Stevne i Tromsø 02. mai 2015

Ansvarsfordeling SHK/THK
– Fly/hotell til dommer
Hege har bestilt flybilletter til lp-dommer Rune Bjerklund.  THK har avtaler                             med hotell i byen, vi spør om de kan booke hotell.
– Åpne påmelding
Ida åpner påmeldinga snarest
– Annonsering (herunder vimpel/flagg på stevneområdet)
Hilde sjekker priser på flagg/fane/vimpel hos In Decor og Svendsen
Vi lager arrangement på facebook og annonse som kan brukes på hjemmeside.    Muligens i samarbeid med THK?
– Ringsekretær/skriver.
Stiller THK med det? Vi kan evt. forespørre Hanne Andreassen.
– Mattilsynet og politi skal varsles ved store hundearrangementer. Vi undersøker om THK tar seg av det.
– THK står for kafédriften
– Rosetter.
Lena og Marlen ser over hva som finnes på klubben. Må antagelig bestilles flere. Skal        det deles ut til alle klassevinnerne? Skal evt noen rosetter være for salg?
– Bestille kritikkskjema og premieliste fra NKK. Får vi samtidig trykket opp kataloger kanskje?
– Premier?
Ida sjekker med Royal Canin, Eukanuba, Vom&hundemat, Hund-1. Lena sjekker med                Appetitt.

  1. Årsmøte

– Innkalling er sendt ut til alle medlemmer. Ida har gjort en kjempejobb med å       oppdatere mailadressene på medlemmene, og har også sendt innkallinga i posten til noen få.
– Lena og Marlen sjekker beholdning av kaffe/te/kopper osv i klubbhuset, og handler         inn det som trengs.
– Bevertning, Marlen baker gulrotkake, Lena kjøper kjeks.
 

  1. Eventuelt

-Undersøk mulighet for Partneravtale/bedriftsavtale med Sparebank1. Det vil gjøre det mye enklere å bestille reise/overnatting til instruktører, handle inn forbruksmateriell, o.l.
 
Møtet hevet 22.00