Referat fra styremøte 19.04.2015

STYREMØTE SHK 19.04.2015, kl 11.00
Tilstede: Tine, Oddvar, Connie, Hilde, Hege, Eva-Liz, Lena og Gøril
4/15 Godkjenning av innkalling
Ingen bemerkninger