Styremøte referat 21. juni

STYREMØTE SHK 21.06.15, kl 12.00
Tilstede: Tine, Oddvar, Hege, Connie og Lena
Meldt frafall: Eva-Liz og Gøril
Ikke møtt: Hilde
 
21/15 Godkjenning av innkalling
Ingen bemerkninger
22/15 Valg av møteleder/referent
Tine møteleder, Lena referent
23/15 Bindende påmelding til kurs
Det har kommet en avmelding til NKK instruktør kurset SHK skal arrangere i samarbeid med NTBK. Styret viser til tidligere vedtak om bindende påmelding, dette gjelder alle kurs som arrangeres av klubben. Dersom noen ikke har mulighet til å delta likevel står de selv ansvarlig for å finne noen andre til å fylle plassen. Hvis det ikke lar seg gjøre må vedkommende likevel betale kursavgiften.
24/15 Kjøp/salg på SHKs facebookgruppe.
Det har tidligere vært fattet vedtak på at det ikke er tillatt med kjøp og salg på klubbens fb-gruppe. Styret diskuterer, og vedtar å opprettholde vedtaket. Administrator oppdaterer beskrivelsen av fb-gruppa, og får det med der.
25/15 Dugnad sommer/høst
Det er en del som må gjøres på klubbens område denne sesongen.

 • Veien til banen, drensgrøften og planering av banen er planlagt ordnet i midten av juli. Dette er det leid inn maskin og mannskap til

Annet

 • Etter at det er planert må det plukkes stein. Tine undersøker muligheten for å få noen til å harve med traktor, det vil spare mye tid og jobb. Hvis ikke må dette gjøres manuelt.
 • Plattingen må repareres. Oddvar tar ansvar for det.
 • Veden skal flyttes til ene siden av klubbhuset.
 • Rydde søppel.
 • Kvisting/krattfjerning. Fordel med ryddesag, men fullt mulig med en god rydningssaks.
 • Sette opp lekestativ. Må muligens utsettes til neste år, avhengig av hvor mye bakken tørker opp ved siden av klubbhuset.

Stabilisering av klubbhuset må antagelig utsettes til neste år, bakken må få tørke ordentlig opp etter at drenering er fikset.
Dugnad søndag 28.06.15, kl 11.00!
26/15 Kursplan/ønsker for resten av 2015

 • Flere retrieverjaktkurs planlegges
 • Valpekurs høst
 • Hverdagslydighetskurs høst
 • Rallylydighetskurs november

27/15 Annet
27/15 b Matter
Gøril har ordnet brukte matter til underlag på innendørstreninger. Disse må hentes senest onsdag. Tine har tilhenger, trenger bærehjelp.
27/15 c Tromsø Agility Klubb
Klubben har mottatt en mail fra NKK ang. TAK’s søknad om NKK-medlemsskap. SHK har ingen innvendinger.
27/15 d Hundedag FK/oppvisning fra SHK
Felleskjøpet Finnsnes arrangerer hundedag onsdag 19. august. Lena lurer på om det er interesse fra SHK til å delta med en liten oppvisning av lydighet eller annet. Det vil være en fin anledning til å profilere klubben i nærmiljøet. Lena lufter interessen på facebook-gruppa når detaljene (tidspunkt o.l.) er spikret.
 
 
Møtet hevet 13.10
Lena J. Martinsen, referent