Møte referat

Styremøte SHK 05.12.15, kl 17.15
Tilstede: Tine, Oddvar, Eva-Liz, Connie og Lena
Meldt frafall: Gøril og Hege
38/15 Godkjenning av innkalling
• Ingen bemerkninger
39/15 Valg av møteleder/referent
• Tine møteleder, Eva-Liz referent
40/15 Bestilling til valgkomiteen
• 2 Styremedlemmer for 2 år og 1 styremedlem for 1 år
• 3 vara representanter
• 3 representanter til valgkomiteen Herav 2 medlemmer og 1 vara. Det er ønskelig med kontinuitet. Så styret oppfordrer minimum 1 av sittende representanter til å fortsette
• I tillegg ønskes det innspill til vervet som, bruksansvarlig og utstillings ansvarlig
Valgkomiteen gjøres oppmerksom på at, kandidatene må være spurt på forhand og ha bekreftet det skriftlig på mail eller telefon
Forslaget skal være styret i hende innen 17. januar 2016
41/15 Ønske om at utstillings treningene skal foregår på klubbens område
• Så fremst føre og vær tillater det, bør disse treningene foregå på klubbens område. Dette for at det skal være enkelt for nye medlemmer å vite hvor treningene er. Men også for å skape mulighet for å bli kjent på tvers av de ulike trenings gruppene.
• Oppstart av passerings treninger og lignende vil kunne stimulere dette.
42/15 Instruks for de ulike trenings ansvarlige
• En slik instruks skal være ferdig utarbeidet innen neste årsmøte
42/b Annonsering av treninger
Annonsering av klubbens treninger skal forbeholdes klubbens offisielle organer, som er klubbens hjemmeside og facebook gruppe/side.
43/15 Innkommet søknad om støtte for deltagelse på seminar ved NV
• Styret finner ikke grunnlag for å støtte dette
44/15 Prosjekter neste år
• 12*15 meters hall. Styret har fått tilbud om å kjøpe en hall for å plassere på klubbens eget område. Det legges inn bud pålydende kr. 15000.-
• Vann og kloakk
• Forespørsel til grunneier om mulighet for å utvide klubbens område på høyre side av vei og videre nedover. Evn undersøke mulighet for langtids kontrakt på leie av dette området
• Flytting av hytta
• Styrets leder tar ansvaret med å undersøke med kommunen om nødvendige tillatelser og kostnader for prosjektene
44b/15
Planlagte prosjekter vil være økonomiske utfordringer. Styret oppfordrer medlemmene til å komme med innspill om de sitter på ideer for ekstra inntekt til klubben.
Styret hadde en kort brainstorming: Konsert-Velværedag med barnepass-Lotteri-Loppemarked-Facebook kronerulling
45/15 Annet
• Ønsker om kurs
• Gøril skal undersøke om muligheten for Niina Svartberg til lp kurs.
• Innkommet ønske om lp kurs med instruktør Jessica Svanljung
• Eva-Liz har videre dialog med Morgan Spector for «Skype» sesjon
• Ønsker om kurs kan sende sinn til styret på mail: senja.hunde@klubb.nkk.no
Møtet hevet 19.00
Eva-Liz Aandal, referent