Årsmøte innkalling

Senja_Hundeklubb_Logo
Innkalling Årsmøte Senja Hundeklubb
Dato: 13.03.16
Klokken 12.00 på Klubbhuset til Senja Hundeklubb
 
Dagsorden:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden
 3. Fastsettelse av antall stemmeberettigede
 4. Valg av tellekorps
 5. Valg av personer til å underskrive protokoll
 6. Årsberetning
 7. Regnskap med revisors beretning
 8. Budsjett 2016
 9. Behandling av saker for årsmøtet
 10. Aktivitetsplan 2016
 11. Kåring av årets hund
 12. Valg[wpfilebase tag=file id=64/]

[wpfilebase tag=file id=63 /]
[wpfilebase tag=file id=66 /]
[wpfilebase tag=file id=65 /]
 

Legg inn en kommentar