Referat fra styremøtet 3.april

STYREMØTE SHK 03.04.16, kl 16.00
Tilstede: Tine, Ellen, Eva-Liz, Connie, Hege, Morten og Lena
Frafall: Hilde
1/16 Godkjenning av innkalling

 • Ingen bemerkninger

2/16 Valg av møteleder/referent

 • Ikke oppe til diskusjon

3/16 Konstituering av styret

 • Leder Tine Søttar Hanssen
 • Nest leder Ellen Falung
 • Kasserer Connie Heim
 • Sekretær Eva-Liz Aandal
 • Styremedlem Hege Aarsandøy
 • 1 vara Hilde Sjursnes
 • 2 vara Lena Martinsen
 • Vara Morten Bondestad

Ingen innvendinger på forslag
4/16 Aktivitetsplan 2016

 • Mini valpe kurs-Gjennomført
 • Rally kurs- Gjennomført
 • Valpe kurs vår 2016-Tine og Lena ønsker å være instruktører

Innspill på: Connie og Eva-Liz kan ta ansvaret for en av valpe kurs kveldene for intro av klikker/shaping teori og litt praksis.
Innspill på om Connie og Eva-Liz kan holde eget kurs med klikker/shaping.

 • Dobbelt LP og Rally lydighets stevne 30.april og 1.mai
 • Deltagelse på Hundens dag 28.mai

Innspill om deltagelse. Avgjørelse ubehandlet

 • Dobbelt nbf stevne 6 og 7. august
 • Valpe kurs høst
 • Dobbelt stevne i LP og Rally lydighet 3 og 4. september
 • Jakt kurs med hoved vekt på innlæring av fløyte signaler

Eva-Liz tar ansvaret for å sjekke opp med instruktør

 • Hverdagslydighets kurs
 • Intro agility kurs

Gøril har tilbudt seg å være instruktør

 • Dugnad

Innspill om at den bør være før stevnet i april. Forslag på dato: 24.april kl. 11.00
Ingen innvendinger
 
4b/16 Faste klubb treninger 2016

 • Mandager kl. 18.30

LP trening for alle, fra nysgjerrig til elite

 • Tirsdager kl. 18.30

Rally lydighet

 • Onsdager kl. 18.30

Nybegynner trening. Alle velkomne

 • Torsdager kl. 18.30

Utstillings trening på Heimlymyra.

 • Lørdager

LP trening for klasse 3 og FCI kl3 frem til kl. 13.00
 
5/16 Progresjons plan 2016   

 • Parkeringsplass
 • Fundament klubb hytta
 • Vann & kloakk (avløp)
 • Hall på vent

Innspill om at overskriften er misvisende. Dette er ikke en plan. Men mere mål og visjon. Dette tas til etterretning og overskriften på sak rettes til «Mål». Sak 50/16 benevnes heretter som «Mål».
Innspill om at første prioritet bør være å kontakte grunneier for å avtale en evn langtidskontrakt for området rundt klubbens eiendom.
Enighet om innspillet og leder for ansvar for å starte dialog med grunneier.
Innspill om at det bør hentes inn ulike kostnads overslag for de forannevnte renoveringer
Enighet om innspillet
Oppsummering: Styret ønsker en plan over dette arbeidet.
Ansvarlig: Ikke behandlet
 
6/16 Diverse stevnet 30. april og 1.mai

 • Eva-Liz tar ansvaret for påmeldingene
 • Ellen, Morten og Lena er ansvarlige for rally lydigheten
 • Tine tar ansvaret, som stevne leder
 • Connie er skriver for rally delen
 • Det må kjøpes inn en skriver med USB tilkobling

Vedtatt med forbehold om å holde kostnaden nede
 
7/16 Annet

 • Avtroppende kasserer klipper «bank kortet» ,siden kortet er personlig. påtroppende kasserer vurderer om  behov for nytt kort.
 • Årets hund utstilling

Styret ber om «resultatet» fra utstillings ansvarlig i forhold til vedtak på Årsmøtet om utregning.

 • Retningslinjer for bane og bruk av klubbens utstyr

Ikke behandlet
Møtet hevet 19.00
Eva-Liz Aandal, referent