Innkalling årsmøte

Innkalling årsmøte Senja Hundeklubb
Dato: 19.10.17
Sted: Klubbhuset  Finnfjordeiet
Klokken: 18.30
 
Da klubben i store deler av 2017 har vært uten et fullt fungerende styre, kalles det inn til et forsinket årsmøte.
Det som vil blir behandlet er:

 1. Årsberetning fra styret
 2. Regnskap 2016
 3. Valg av nytt styre

Angående punkt 3 ønskes det nominasjon av kandidater til følgende posisjoner i styret

 • Leder
 • Nestleder
 • Styremedlem
 • Styremedlem
 • Styremedlem
 • Vara
 • Vara
 • Vara