Referat styremøte 31.10.17

Styremøte. Senja Hundeklubb, 31.10.2017
Klubbhuset, finnfjordeidet, 1900
Oppmøtte: Katrine Sivertsen, Oddvar Mathiassen, Thor Hermann Sundquist, Lena Martinsen og Ida Ottemo

Saksliste:
1. Valg av møteleder og referent
Lena valgt til møteleder, Ida til referent
2. Konstituering av styret
Leder, sekretær, tre styremedlem.
Leder, Lena
Sekretær, Ida
Styremedlem Oddvar
Styremedlem Katrine
Styremedlem Thor Hermann
3. Daglig drift, hvordan kan dette gjennomføres?
Connie, tidligere kasserer, er villig til å betale regninger via klubbens konto, da interim styret ikke kan få tilgang til denne. Som sittende styre skal vi sørge for den daglige driften, få betalt regninger og legge til rette for videre aktivitet i klubben.
Interim styret skal begynne planleggingen av stevner våren 2018.
Vi må forsøke å få oversikt over hvilke økonomiske avtaler som er gjort, og sørge for å få ført regnskapet for 2017. Vi skal jobbe mot å få avholdt årsmøte februar/mars 2018.
4. Sosial kveld, fest, middag, eller lignende
I utgangspunktet ønsker vi å avholde en fest/sosialt samvær, vi tar sikte på en årsfest på nyåret, det skal legges ut info på facebook og klubbens hjemmeside der medlemmer kan melde seg på.
I tillegg ønsker vi å avholde en førjuls samling på klubbens bane, sosialt på tvers av gruppene, med bålkos og trening, lørdag 9 desember, fra klokken 11.
5. Evt
Stevner 2018.
Klubben skal avholde 4 stevner, 28 og 29 april og 1 og 2 september 2018.
Oddvar Mathiassen tar ansvar for å booke dommer til lydighet for vårens, Lena Martinsen tar jobben med å finne dommer til Rally lydighet.
Møte hevet, 20.39

Legg inn en kommentar