Referat styremøte SHK 18.01.18

Styremøte SHK, 18.01.2018
 
Oppmøtte: Ida, Lena, Kathrine, Oddvar og Thor Hermann
 
Valg av møteleder og referent
Lena som møteleder og Ida som referent.
 
Godkjenning av innkalling.
Innkalling godkjent
 
Dasgsorden godkjent, uten innvendinger

1 Årsmøte
Vi planlegger å ferdigstille dokumentene som skal med i innkallingen så snart som mulig, og få sendt ut innkallingen innen fristen, 24 februar.
Katrine tar regnskapet med hjem.
Lena skriver årsberetning for inneværende periode.
Ida klargjør innkallingen og videresender styret for godkjenning.
 
Evt

  1. Invitasjon til dugnadsarbeid for din klubb i forbindelse med NKK utstillingen i Tromsø

Da klubben har begrenset arbeidskapasitet i forbindelse med egne arrangement, tenker vi at vi ikke har mulighet til å stille.
 

  1. Facebook siden til Senja Hundeklubb har hatt lite aktivitet i den siste tiden, vi diskuterer litt mulige løsninger og beslutter å legge ned siden.

Vi bestemmer også at Facebook gruppen skal omgjøres til ”offentlig” sånn at det blir mulig å dele arrangement i regi av denne.
 

  1. Stevner vår 2018

Vi må nedsette en arbeidsgruppe nå, som kan ta ansvaret i forkant av arrangementet.
Oddvar tar hovedansvaret for lydighetsdelen, og Lena for Rally.
Stevnet skal avholdes 28/29 april, og vi må begynne å jobbe for å få frivillige til å stille.
Arbeidsgruppen rapporterer fortløpende til styret underveis.
 
Møte hevet kl 20.36

Legg inn en kommentar