Ekstraordinært årsmøte

Tirsdag 6 juli kl.18.00

Ekstraordinært årsmøte via teams.

Saker:

1. Innvalg av styrerepresentant og 1 vara medlem

2. Revidert budsjett

Påmelding sendes: styret@senjahundeklubb.no – innen 1 juli