Fellestreninger

Felles treninger er nå mulig. Styret oppfordrer alle til å ta hensyn og utøve smitte forebygging.