Styremøte referat

Referat styremøte Senja Hundeklubb 9/1-22

KL. 12.00-Sted: Senja Hundeklubb innendørslokale
Til stede: Tine Søttar Hanssen, Eva-Liz Aandal, Bjørn Ståle Sørensen
Meldt forfall: Hege Aarsandøy og Jørn Solli

Saksliste:

32/22 Alternativt innendørs lokale
• Styret foretar en befaring
• Informerer medlemmene om alternativer, førstkommende søndag

32b/22 Idemyldring for å få inn ekstra midler
• Følges opp på medlemsmøte

33/22 Stevner 2022
• Dommere booket for LP og Rally
33b/22 Henvendelse fra Narvik Hundeklubb
• NHK ber om det er mulighet for at vi flytter juni rallyen, da de har tradisjon i forhold til dette stevnet. Styret finner begrunnelsen såpass vektig at vi kan stille oss positiv til dette.

34/22 Rosett bestilling
• Oppfølgings sak fra forrige møte (25/21). Eva-Liz tar ansvaret for å finne en leverandør.

35/22 Årsmøte
• Dato for Senja Hundeklubb blir: Onsdag 2 mars 2022 kl. 18.00
• Foregå via digital plattform
• Eva-Liz tar ansvar for IT.

35b/22 Valg kandidater
Bjørn Ståle tar ansvar for å forespørre aktuelle kandidater
Styret ber om forslag fra medlemmene
Behov
• 2 styremedlemmer
• 3 vara representanter
• 3 personer til valgkomite
• Vara til valgkomite
• Revisor
• Representant til NKK-Regionen (Praktisk sett er det en fordel, om dette er en person fra styret. Men ikke et krav)

36/22 Agility utstyr
Tine undersøker progresjonen for lengdehopp bestillingen.
36b/22 Kritikk av klubbens nåværende agility park
• Styret har forhørt seg og utstyret er innenfor de rammene, som kreves

37/22 Konkurranse leder kurs
Oppfølging sak 28/21
Kursinstruktør venter på tilbakemelding fra kg lp

38/22 50 års jubileum
• Sak: Utsatt til neste møte

39/22 Økning av medlems kontingent fra 2023
• Årsmøte sak

40/22 Kritikk samt negative innlegg på sosiale medier, samt i andre miljøer
Styret mener at det skal være takhøyde for diskusjoner og saklige uenigheter.
Men tar avstand fra innspill/agenda, som heller mot personsjikane, bakvaskelser og beviste usannheter.
Hvilke midler kan brukes i slike saker
• Advarsel
• Utestengelse
• Rapportering til NKK

Saken følges opp på neste møte

41/22 Annet
• Felles treningene åpnes igjen med oppfordring om at alle tenker forebyggende smittevern
• Medlemsmøte søndag 16 januar kl. 17.00.
• 31b/22 Agenda: Veien videre for innendørs trening

Møtet avsluttet 14.00 Eva-Liz, referent
Signeres av: Bjørn Ståle Sørensen og Tine Søttar Hanssen