SHK årsmøte 2 mars 2022

Styret informerer om at årsmøtet for 2021 starter onsdag 2. mars kl. 18.00.

Frist for saker som ønskes behandlet på årsmøte, samt forslag til kandidater til styret og andre verv, er 26 januar 2022.

Årsmøte papirer kommer senere.

Verv som er på valg:
2 styremedlemmer (2 år)
1 styremedlemmer (1 år)
1 varamedlemmer (2 år)
2 varamedlemmer (1 år)
1 Valgkomite representant (2 år)
2 Valgkomite representant (1 år)
Revisor (1 år)
Avdelingsrepresentant til NKK-regionen (1 år) Om ikke årsmøtet velger å la styret oppnevne denne representanten.
Forslag til kandidater sendes valgkomiteen: styret@senjahundeklubb.no

Saker til årsmøte sendes: styret@senjahundeklubb.no   Senest 26 januar.

I år vil årsmøtet bli gjennomført digitalt på www.digitalearsmoter.no

Hvordan stemme?
www.digitalearsmoter.no har per i dag innlogging via mobilnummer. Det er viktig at dere er registrert med rett mobilnummer under medlemskapet.
2 mars kl. 18.00 får alle medlemmer, som har registrert mobilnummer på sitt medlemskap, en lenke tilsendt på SMS, med tilgang til årsmøtet. Der inne vil det være mulig å kommentere på saker, stemme på sakene og personvalget.
Stemmegivningen stenger 8 dager etterpå, den 10 mars kl 18:00.
Når styret er ferdig med sakslisten får du innkalling på SMS med informasjon og lenke til møtet.

Vi kan registrere analoge stemmer om noen ikke klarer å bruke systemet, ta kontakt med oss på:  styret@senjahundeklubb.no eller mobil: Tine Mari Søttar Hanssen – Mobil: 47621480

Løsningen fungerer på: PC, nettbrett eller smarttelefon.

Link til en liten veiledning i bruk av digitale årsmøter: https://www.digitalearsmoter.no/for-medlemmer