Referat fra konstituerende styremøte

Referat fra konstituerende styremøte Senja Hundeklubb 6/4-22 KL. 18.00-Sted: SHK innendørslokale

Til stede: Tine Søttar Hanssen, Eva-Liz Aandal, Bjørn Ståle Sørensen, Ingunn Aune, Anette Samuelsen og Jørn Solli

Meldt forfall: Anne Rokstad

 Saksliste:

 

42/22 Konstituering

Styret konstituerer seg.

Nestleder: Anette Samuelsen

Kasserer: Hege Aarsandøy

Sekretær: ?

Leder: Tine Søttar Hanssen

Styremedlemmer: Bjørn Ståle Sørensen og Eva-Liz Aandal

Varamedlemmer:

Anne Rokstad

Ingunn Aune

Jørn Henning Solli

 

42b/22 Leder replikk, om at alle styre og varamedlemmer, har et etisk ansvar i forhold til «taushets plikt».

 

43/22 50 års jubileum

7 mai er klubben 50 år

  • Åpen dag på klubben
  • Tine bestiller festkake
  • Lage «flyers» for profilering av klubb
  • Oppvisning evn enkel raseparade m/info om ulike hunde raser
  • Kontakte lokal media for å profilere arrangement og klubb
  • Enkel kafe

 

44/22 Stevnet

Rally gruppa har nok hjelpere under arrangementet

Christine Blix og Merethe H. Pettersen ansvarlige

Prøve leder- Per Kristian Blix

Dugnad i lokalet fredag 29 april med klargjøring til stevnet

Lp:

Hege Aarsandøy-skriver

Tine Søttar Hanssen -stevneleder

Jørn Solli og Bjørn Ståle Sørensen-Diverse, inkludert kafe

 

45/22 Innendørs lokalet

Foreløpig er det for få abonnenter til at klubben kan videreføre avtalen.

 

46/22 Lås kontainer

Forslag om å sette inn dør i kontainer, slik at den kan låses med nøkkel. Bygge le for vind og nedbør.

Jørn og Bjørn Ståle tar ansvar

 

47/22 Disiplinær saker

Unntatt offentlighet

 

48/22 Økonomi

Kasserer informerer om status i forhold til klubbens økonomi

 

49/22 Annet

Innspill om oppgradering av klubbhus

  • Tas med videre

 

Møtet avsluttet 20.00 Eva-Liz, referent