Medlemsmøte

Velkommen til medlemsmøte Senja Hundeklubb

Mandag 30 mai klokken 18.00
Senja Hundeklubb Klubbhus

 

 

Saker
• 50 års jubileum
Jubileums markeringen blir på klubben den 28 august 2022
• Trippel stevnet i lp
• Vedlikehold av klubbens område
• Forventninger til styret og forventninger fra styret til medlemmer
• Evn ønsker om kurs eller andre aktiviteter

Styret ber om påmelding til møtet, da vi evn må bytte lokale for møtet pga klubb hytta har begrenset kapasitet. Send melding om du kommer til : 47621480 eller mail :styret@senjahundeklubb.no