Utbedring av underlag for klubbhytta

I uke 36 gjorde Berg graving & transport AS utbedring av underlaget for klubbhytta på banen til klubben. Det ble gravd bort myrmasser, lagt duk og fylt på med kult og pukk. Resultatet ble et meget solid underlag hvor klubbhytta vil kunne stå stødig i mange år fremover. Mange takk til Berg graving & transport AS for en godt utført jobb!