Flytting av klubbhytta

Flyttingen av klubbhytta skulle egentlig foregå forrige uke (uke 40), men på grunn av uforutsett behandlingstid på frakobling av strøm ble flyttingen utsatt.

Planen er å flytte hytta i starten av uke 42, sånn at hytta står på trygg grunn før vinteren setter inn for fullt.