Samfunnsløftet SNN – Klubbhytta flyttet

I vår ble det søkt midler til utbedring av grunnlaget til klubbhytta gjennom Samfunnsløftet hos SpareBank 1 Nord-Norge. Hos SpareBank 1 Nord-Norge går den største delen av overskuddet tilbake til samfunnet i landsdelen gjennom Samfunnsløftet, hvor man kan søke om midler til både små og store prosjekter (les mer om Samfunnsløftet på Samfunnsløftet | Bli med på Samfunnsløftet! (snn.no)).

Senja Hundeklubb fikk innvilget 25 000kr til prosjektet med utbedring av underlaget til klubbhytta, samt flytting av hytta. Takket være disse midlene ble det besluttet å gjennomføre prosjektet, selv om det medførte en betydelig kostnad for klubben. Denne utbedringen var helt nødvendig for å kunne bevare klubbhytta for videre bruk i fremtiden.

Prosjektet er nå gjennomført, underlaget ble utbedret i september og hytta ble flyttet over på det nye underlaget før vinteren slo inn for alvor! Med det håper vi å kunne ta vare på og bruke klubbhytta i mange år fremover.

Takk til SpareBank 1 Nord-Norge og Samfunnsløftet for støtten til prosjektet, og til entrepenører Berg graving & transport AS og Y.Simonsen Transport AS for godt utført arbeid!